หากใช้น้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ จะส่งผลกระทบต่อช่องปากหรือไม่?

จริงๆแล้วการใช้น้ำยาบ้วนปาก เราจะต้องให้ทันตแพทย์เป็นผู้แนะนำ และพิจารณาว่าควรใช้หรือไม่? โดยส่วนมากจะให้ใช้ตอนรักษาโรคเหงือก รวมถึงช่วงก่อนและหลังผ่าตัดในช่องปาก หรืออาจมีความจำเป็นอื่นๆ แต่จะไม่แนะนำให้ใช้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ใช้ 7-14 วัน 

น้ำยาบ้วนปากบางประเภทมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย บางชนิดฆ่าเชื้อรา หรือบางชนิดมีฟลูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุ แต่ละชนิดจะมีจุดประสงค์ในการใช้ ไม่แนะนำให้ใช้โดยพลการ หรือใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 

ทั้งนี้ในช่องปากของเราจะประกอบไปด้วยเชื้อแบคทีเรีย จุลินทรีย์ที่ดีและไม่ดี แต่จะอยู่อย่างสมดุลจึงไม่เกิดโรคในช่องปาก แต่ถ้าเราน้ำยาบ้วนปากกลุ่มต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ถ้าใช้ต่อเนื่องนานๆ จะไปทำลายสมดุลในช่องปาก และทำให้เกิดโรคบางประเภทโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้น ถ้าจะใช้น้ำยาบ้วนปากต้องใช้ตามเหตุผล และต้องได้รับคำแนะนำ

เว้นแต่กรณีที่ต้องดับกลิ่นลมหายใจทันที เพื่อนัดสำคัญ อาจจะใช้ประเภทที่ยับยั้งกลิ่นเป็นการชั่วคราวได้