ถ้าใช้ Enzycal Zero แบบแปรงแห้ง จะทำให้เชื้อโรคตกค้างในช่องปากหรือไม่?

ยาสีฟัน Enzycal Zero เป็นยาสีฟันที่ไม่มีฟลูออไรด์ แต่จะมีสารต้านแบคทีเรียที่เป็นเอนไซม์ เรียกว่า Lactoperoxidase system ดังนั้นยาสีฟันนี้ จะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันฟันผุ แม้ไม่มีฟลูออไรด์ก็ตาม

ทั้งนี้การแปรงแห้งโดยทั่วไปแล้ว หลังจากแปรงฟันเสร็จให้บ้วนฟองออก ไม่ต้องบ้วนน้ำตาม ซึ่งเราต้องการให้ฟลูออไร์อยู่กับฟันของเรา ช่วยป้องกันฟันผุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้น้ำเข้าไปชะช้างหรือเจือจาง ถ้าเราไม่ได้แพ้สารฟลูออไรด์ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาสีฟันตัวนี้ 

แต่ถ้าแปรงแห้งแล้วยังไม่สบายใจ กลัวฟันผุอยู่ทันตแพทย์จะแนะให้แปรงฟันสองรอบตามนี้ 1. แปรงฟันแล้วใช้ยาสีฟันบ้วนน้ำตาม 2. แปรงฟันอีกรอบ แล้วแปรงแห้ง ให้ฟลูออไรด์เคลือบผิวฟันได้นั่นเอง ซึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องความไม่สบายใจได้