หากมีหินปูนเกาะ ควรจะใช้แปรงสีฟันขนแข็ง และใช้ Waterflosser เพื่อทำความสะอาดหินปูน ใช่หรือไม่?

Q : หากมีหินปูนเกาะ ควรจะใช้แปรงสีฟันขนแข็ง และใช้  Waterflosser เพื่อทำความสะอาดหินปูน ใช่หรือไม่?

A : ไม่ เพราะการเอาหินปูนออกอย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องใช้เครื่องมือทันตแพทย์ และต้องให้ทันตแพทย์เป็นคนรักษาให้เท่านั้น เพราะอาจอันตรายได้ถ้าทำเอง และได้โรคอื่น ๆ เช่นเหงือกร่น แทรกมาเป็นของแถมด้วย

แปรงสีฟันหรือ Water flosser ไม่สามารถเอาหินปูนออกได้  แต่ขจัดเศษอาหารออกจากซอกฟัน ลดการเกิดหินปูนได้ ซึ่งในร้าน DragCura จะมี Water flosser ที่ขอแนะนำของ Zenyum ที่มีความแรงที่เหมาะสม แต่จะแนะนำให้ใช้เพื่อจุดประสงค์การเอาเศษอาหารออกเท่านั้น 

และถ้าเกิดมีหินปูนจะขอแนะนำให้ไปพบทันตแพทย์ เพื่อไปเอาออก จะได้ไม่ประสบปัญหาเหงือกร่น หรือฟันผุนั่นเอง

คำเตือน: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม