ใช้แปรงสีฟันเก่าเกิน 3 เดือนอาจอันตรายถึงชีวิต!

ใช้แปรงสีฟันเก่าเกิน 3 เดือนอาจอันตรายถึงชีวิต!
เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินคำแนะนำจากทันตแพทย์ ให้เปลี่ยนแปรงสีฟันทุกๆ 3 เดือน แต่บางคนพอถึงเวลาก็ยังไม่ยอมเปลี่ยน เพราะแปรงสีฟันยังไม่บาน หรือยังใช้ได้อยู่ ซึ่งการทำแบบนั้นอาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้!
เพราะว่าแปรงสีฟันเก่า ถึงแม้จะไม่บาน หรือยังมีสภาพดี แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือ จำนวนเชื้อโรค และแบคทีเรียที่ซ่อนอยู่ในขนแปรงสีฟัน กว่า 10 ล้านตัว ซึ่งอาจเข้าไปในกระแสเลือดได้ ผ่านแผลในเหงือกโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเอง

ดังนั้นเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี อย่าลืมเปลี่ยนแปรงสีฟัน ทุก 3 เดือนนะคะ

คำเตือน: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม