ขนแปรงสีฟัน ยิ่งเยอะทำความสะอาดได้ดี?

Q : ขนแปรงสีฟัน ยิ่งเยอะทำความสะอาดได้ดี?

A : ไม่จำเป็นเสมอไป เพราะจำนวนขนแปรงเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น เช่นเดียวกับ ขนาดของแปรง วัสดุของหัวแปรง ชนิดของหัวแปรง ความอมน้ำของขนแปรง แต่ปัจจัยหลักของการทำความสะอาด คือวิธีการแปรงฟันที่ไม่เบาไม่แรงเกินไป และครอบคลุมทั้งช่องปาก

จำนวนขนแปร 5460 เส้น เป็นการคำนวนมาแล้วว่า มีจำนวนมากพอที่จะความสะอาดได้เยอะ และเป็นขนแปรงที่นุ่มพอที่จะให้แปรงที่เหงือกได้ พร้อมกับสามารถทำความสะอาดฟันได้แบบมีประสิทธิภาพเช่นกัน

ขนแปรงที่แข็งไป จะเอาแบคทีเรียออกได้จริง แต่ก็จะเอาเหงือกและผิวฟันออกไปด้วย ส่วนขนแปรงที่อ่อนไป จะไม่มีความสามารถในการขัดที่ดีพอ (จะกลายเป็น เราเอาฟันเราไปขัดขนแปรงให้สะอาดแทน) ซึ่งขนแปรงที่นุ่มพอดี จะสามารถเอาแบคทีเรียออกได้ และไม่ทำร้ายผิวฟันและเหงือก

คำเตือน: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม