ไม่ควรไปขูดหินปูนบ่อย เพราะยิ่งขูดบ่อย เหงือกยิ่งร่นมากขึ้น

Q : ไม่ควรไปขูดหินปูนบ่อย ยิ่งขูดบ่อย เหงือกยิ่งร่นมากขึ้น

A : ไม่จริง การขูดหินปูนบ่อย ไม่ได้ทำให้เหงือกร่นมากขึ้น หากดำเนินการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในทางกลับกัน ถ้าไม่ขูดหินปูนเลย จะทำให้เหงือกเราอักเสบ และร่นได้ในที่สุด

การขูดหินปูนบ่อย ไม่ได้ทำให้เหงือกร่นมากขึ้น เพราะทันตแพทย์จะมีความเชี่ยวชาญในการเอาแค่หินปูนออก แต่กลับกันถ้าปล่อยให้หินปูนเกาะต่อไป จะทำให้บริเวณรอบๆ หินปูน อักเสบจนอาจจะลามไปเป็นอาการปริทันต์อักเสบ (สูญเสียเหงือกแบบไม่สามารถเอากลับมาได้) จนสุดท้ายทำให้เหงือกร่นมากกว่าเดิม

เนื่องจากหินปูนมักจะขึ้นบริเวณ ระหว่างฟันและเหงือก จึงขอแนะนำ ให้ใช้ไหมขัดฟันที่ปลอดภัยและไม่ทำร้ายเหงือก drTung’s Smart Floss

คำเตือน: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพช่องปากทั่วไป ไม่ได้ใช้เพื่อแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับอาการหรือการรักษาทางการแพทย์ โปรดขอคำแนะนำจากทันตแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม