Why we curated [UV Care]

30 November -0001

Why we curated [ UV Care ]


“Trusted, Tested, Effective Protect your home and your family”


เพราะเชื้อโรค และแบคทีเรียที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อาจทำร้ายคนคนในครอบครัวของเราได้อย่างที่ไม่คาดคิด จึงเป็นที่มาของแบรนด์ UV Care นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ที่พร้อมดูแลความสะอาด ของเครื่องใช้ในบ้านต่าง ๆ ไม่เว้นแต่แปรงสีฟัน ให้สะอาดปลอดภัยด้วยรังสี UV-C แสงอัลตราไวโอเล็ตความเข้มข้นสูง ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและไวรัสได้


แต่ทั้งนี้รังสี UV-C ก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน ถ้าใช้ผิดวิธี หรืออุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น UV Care จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่านการรับรองห้องแล็บชั้นนำทั่วโลก มีความปลอดภัย และใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว


เราเชื่อว่าความสะอาดของแปรงสีฟัน ก็คือเรื่องที่สำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปาก และไม่ใช่ทุกแบรนด์เป็นอุปกรณ์  UVC ที่ได้มาตราฐาน เราจึงเลือก UV Care ที่มีเพียบพร้อมทั้งใบรับรองจากห้องแล็บ และมาตรฐานสากล มาในร้าน DragCura เพื่อให้ทุกคนมั่นใจ และได้รับสุขภาพอนามัยที่ดีในการแปรงฟัน 

Related Content

Related Products

© 2019 DragCura

                             

Call (+66) 61998 4249