ทำไมสารก่อฟอง SLS ถึงอันตรายต่อช่องปาก?


ทำไมสารก่อฟอง SLS ถึงอันตรายต่อช่องปาก?


Curaprox mouth SLS Toothpaste

ใช้แปรงสีฟันเก่าเกิน 3 เดือนอาจอันตรายถึงชีวิต!

ใช้แปรงสีฟันเก่าเกิน 3 เดือนอาจอันตรายถึงชีวิต!

Curaprox DragCura Toothbrush

แปรงฟันแรงๆ ไม่ช่วยให้หินปูนหลุด!!?

แปรงฟันแรงๆ ไม่ช่วยให้หินปูนหลุด!!?

Curaprox Toothbrush

ใช้แปรงสีฟันขนแข็ง เสี่ยงเหงือกพัง!

ใช้แปรงสีฟันขนแข็ง เสี่ยงเหงือกพัง!

Curaprox mouth

© 2019 DragCura

                             

Call (+66) 61998 4249

© 2019 DragCura       Call (+66) 61998 4249