EDUCATION

ทำไมสารก่อฟอง SLS ถึงอันตรายต่อช่องปาก?


ทำไมสารก่อฟอง SLS ถึงอันตรายต่อช่องปาก?


Read More

ใช้แปรงสีฟันเก่าเกิน 3 เดือนอาจอันตรายถึงชีวิต!

ใช้แปรงสีฟันเก่าเกิน 3 เดือนอาจอันตรายถึงชีวิต!

Read More

Vitamin B5 ใครว่าบำรุงได้แค่ผิว?

แปรงฟันแรงๆ ไม่ช่วยให้หินปูนหลุด!!?

ใช้แปรงสีฟันขนแข็ง เสี่ยงเหงือกพัง!

เราสามารถใช้แปรงสีฟัน CURAPROX CS 5460 #แบบไม่ซ้ำสี ได้นานถึง 9 ปี!

@INSTAGRAM© 2019 DragCura

                             

Call (+66) 61998 4249

© 2019 DragCura       Call (+66) 61998 4249